Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp. Hình thức thanh toán này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch.

Thẻ tín dụng

Thẻ Agribank JCB Gold

300.000.000
300.000.000
2.000.000.000

Thẻ tín dụng

Thẻ Agribank Visa Gold

Thẻ tín dụng

Thẻ Agribank Visa Standard

30.000.000
600.000.000

Thẻ tín dụng

UOB

50.000.000