Tên Phòng Giao dịch Địa chỉ Phòng Giao dịch
Chi nhánh Huyện Ba Vì Hà Tây I – Phòng giao dịch Sơn Đà Địa chỉ: Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Chi nhánh Huyện Ba Vì Hà Tây I – Phòng giao dịch Tiên Phong Địa chỉ: Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Chi nhánh Huyện Ba Vì Hà Tây I – Phòng giao dịch Tản Lĩnh Địa chỉ: Thôn Yên Thành, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Chi nhánh Huyện Ba Vì Hà Tây I – Phòng giao dịch Vạn Thắng Địa chỉ: Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội