Vay tiền Ngân hàng An Bình; hạn mức 400 triệu, 3 năm

An Bình là một trong những ngân hàng tư ngân uy tín tại Việt Nam; trong bài viết này chúng ta hãy cũng nhau tìm hiểu về những điều kiện cũng như lãi suất khi tiến hành vay vốn tại An Bình Bank. An Bình ưu tiên khách hàng là cán bộ quân nhân chuyên…